BACK

騰冠科技

地址:15號港威大廈永明金融大樓15樓121A及B室

聯繫人:張碧紅小姐
電郵:kinsey_leung@foxmail.com

 

⮩ 國內公司

騰冠科技

地址:廣州市越秀區廣州大道中599號香江家居8樓812室

手提電話:138 0889 5245
公司電話:(86-020) 8760 2812
傳真:(86-020) 8760 2812

 

業務:

燃油量子處理器、科技產品

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部