BACK

美高花藝製品有限公司

地址:香港新界火炭禾寮坑街18-28號聯邦中心11樓A2室

聯繫人:湯英煥小姐
公司電話:(852) 6019 5917
傳真:(852) 8169 4330
電郵:joive@regalfloramfy.com | info@regalfloramfy.com

 

⮩ 國內公司

美高花藝製品有限公司

地址:廣東省肈慶市鼎湖區廣利鎮新廣路132號

公司電話:(86-758) 2682 573

 

業務:

花藝製品

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部