BACK

訊通展覽公司

地址:香港九龍觀塘成業街11號華成工商中心5字樓15室

聯繫人:梁天富先生
公司電話:(852) 2763 9011(譚小姐)
傳真:(852) 2341 0379
電郵:leungtinfu@paper-com.com.hk | info@paper-com.com.hk
網址:www.paper-com.com.hk

 

⮩ 國內公司

廣東訊展會議展覽有限公司

地址:廣州市環市東路477號海洋地質大廈四層M2室

公司電話:(86-020) 8761 2356
傳真:(86-020) 8730 5903

 

業務:

展覽會籌辦商,並出版工業雜誌、提供設計印刷及廣告宣傳等

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部