BACK

海洋國際工程有限公司

地址:九龍觀塘巧明街115號柏秀中心16號A室

聯繫人:劉潤燊先生
公司電話:(852) 3590 3986
傳真:(852) 3590 3430
電郵:kenlauhkhk@gmail.com | kenley@KLT.HK
網址:www.oceanstek.com

 

⮩ 國內公司

海洋國際工程有限公司

 

業務:

裝修設計,機電二工程IT系統,飲食出牌pos系統,維修保養

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部