BACK

浚一企業有限公司

地址:香港新界火炭坳背灣街2-12號11樓G2室

聯繫人:楊健玉小姐
手提電話:(852) 9123 5407
公司電話:(852) 3576 3840
傳真:(852) 3576 3870
電郵:shervon@merge.com.hk
網址:www.merge.com.hk

 

⮩ 國內公司

浚一企業有限公司

手提電話:150 1795 3436

 

業務:

食米、食品、花盤、玻璃纖維製品

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部