BACK

英亨實業有限公司

地址:香港荃灣沙咀道26-38號滙力工業中心1823室

聯繫人:李世雄先生
手提電話:(852) 9216 4676
公司電話:(852) 2490 1325
傳真:(852) 2492 2603
電郵:fourbright@perfectghl.com
網址:www.perfectghl.com

 

⮩ 國內公司

英亨實業有限公司

手提電話:135 0924 8395

 

業務:

貿易塑料零件和注塑模具

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部