BACK

嘉進貿易公司

美酒軒公司

地址:香港九龍青山道489-491號香港工業中心B座11/,4室

聯繫人:謝高鋒先生
手提電話:(852) 9130 0968
公司電話:(852) 2396 7858
傳真:(852) 2694 1801
電郵:kachunco@gmail.com

 

⮩ 國內公司

嘉進貿易公司

手提電話:139 2373 3913

 

業務:

紅酒批發

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部