BACK

振豐絲花製品有限公司

地址:香港新界荃灣荃景圍 30-38號,匯利工業中心,C座18樓

聯繫人:陳基成先生
公司電話:(852) 3904 2355 | (852) 2493 5153
傳真:(852) 3747 5429 | (852) 2493 5216
電郵:joyfulbag@hotmail.com | flower@chunfeng.com.hk
網址:www.chunfung.com.hk

 

⮩ 國內公司

悅盈手袋廠

 

業務:

人造絲花

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部