BACK

香港德潤集團有限公司

地址:九龍旺角花園街2-16號好景商業中心29樓2914(D)室

聯繫人:鄭少俊先生
手提電話:(852) 6915 7719
電郵:drjt168@163.com

 

⮩ 國內公司

香港德潤集團有限公司

手提電話:138 0222 0098
公司電話:(86-755) 8377 0293

 

業務:

物業管理

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部