BACK

廣澤國際有限公司

地址:香港柴灣安業街3號新藝工業大廈11字樓D室

聯繫人:關柏林 / 朱廣波先生
手提電話:(852) 9036 6732
公司電話:(852) 3157 1428
傳真:(852) 3157 1425
電郵:kpdominic@yahoo.com.hk

 

⮩ 國內公司

廣澤國際有限公司

手提電話:136 2226 4898

 

業務:

旅行包

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部