BACK

寶綸時裝有限公司

地址:新蒲崗雙喜街2號同德大廈8樓全層

聯繫人:雷文麗小姐
手提電話:(852) 9512 6080 | 9455 8500 (鄭生)
公司電話:(852) 2381 0511 | 2328 1006
傳真:(852) 2696 4060
電郵:winnie@drexfable.com
網址:www.drexfable.com

 

⮩ 國內公司

寶綸時裝有限公司

手提電話:147 1578 2075

 

業務:

時裝零售

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部