BACK

超群集團

香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心7字樓2號室

超群首飾有限公司

聯繫人:謝海洲先生
電話:(852) 2723 2288
傳真:(852) 2333 7903
電郵:export@artistempire.com.hk      

 

業務:

首飾製品

 

香港業務地址:

BACK

相關文章

開始在上面輸入您的搜索詞,然後按回車進行搜索。按ESC取消。

返回頂部